VP Regulator napona iz našeg brenda,  je uređaj za izjednačavanje napona dva redno vezana akumulatora (kamioni, traktori, autobusi i td.), koji ih štiti od prepunjavanja i  sulfatizacije. A time produžava životni vek oba akumulatora.

VP REGULATOR NAPONA REGULIŠE DVA REDNO VEZANA AKUMULATORA

VP REGULATOR NAPONA
Kod serijske redne veze dva akumulatora od 12 V javlja se realan problem da nemaju identičan napon, odnosno, da se u protoku vremena naponska razlika povećava zbog različitosti elektro potencijala redno vezanih akumulatora. Time se i radni vek akumulatora skraćuje, zbog prepunjavanja (gubitka elektrolita) jednog akumulatora i lošeg punjenja (sulfatizacije) drugog akumulatora.
Rešenje ovog, uvek prisutnog i krajnje ozbiljnog problema, je upotreba uređaja VP REGULATOR NAPONA VPR2*12V/1A.

Uređaj radi po sledećem principu:
-Meri se ukupan napon oba akumulatora;
-Detektuje se režim punjenja (ako je ukupan napon veći od 26V);
-Određuje se idealna polovina tog napona i uoređuje sa  realnim naponom na ugradjenim akumulatorima.
Time se prepoznaje koji akumulator ima veći napon (prepunjava se) a koji ima manji napon (loše se puni).
Ako je napon jednog akumulatora veći od idealne srednje vrednosti za više od 0,2V, tada se aktivira uređaj koji smanjuje struju punjenja akumulatora sa višim naponom za najviše 1A. Tim postupkom se obezbeđuje da dva redno vezana akumulatora istih kapaciteta, imaju isto stanje napunjenosti u toku zajedničke eksploatacije.

MONTAŽA uređaja se obavlja preko dve rupe za zavrtnje M6, koje se nalaze na telu uređaja. Električna montaža uređaja se obavlja preko tri provodnika sa papučicama FI-8 na krajevima.
Plavi kabl se montira na minus pol prvog akumulatora (OV).
Crveni kabl se montira na plus pol drugog akumulatora (24V):
Žuto-zeleni kabl se montira na zajedničku tačku(MOST) između akumulatora (12V).

REZULTATI koji se postižu upotrebom VP REGULATORA NAPONA VPR2*12V/1A:
1. Niži napon punjenja na akumulatoru koji ima znakove prepunjavanja;
2. Viši napon punjenja na akumulatoru koji ima znake sulfatizacije (lošeg punjenja);
3. Bolja startna sposobnost oba akumulatora (izjednačen napon punjenja);
4. DUŽI ŽIVOTNI VEK OBA AKUMULATORA