UREDJAJI ZA ISPITIVANJE

Bežični tester baterija BTW 200

BEŽIČNI TESTER BATERIJA BTW 200 Digitalni Bluetooth-Android uređaj za ispitivanje baterija i sistema vozila 12/24V/40-2000A

TESTER AKUMULATORA SA TERMO ŠTAMPAČEM

Ručni digitalni uređaj sa štampačem za ispitivanje baterija i sistema vozila 12/24V/40-2000A

Tester baterija sa stampacem BT900

Ručni digitalni uređaj sa štampačem za ispitivanje baterija i sistema vozila 12/24V/40-2000A

Tester baterija i električnih sistema BT400

Ručni digitalni uređaj za ispitivanje baterija i sistema vozila 12V/40-1200A

Tester baterija i električnih sistema BT400

Ručni digitalni uređaj za ispitivanje baterija i sistema vozila 12 V/24V/40-2000A