Reciklaža akumulatora

Reciklaža starih akumulatora

Reciklaža akumulatora je jedan od najvažnijih faktora za očuvanje životne sredine.

EKOLOGIJA

Krajem 19. veka, razvitkom industrije, razvijaju se i novi problemi. Dolazi do pojave čvrstog otpada na zemlji, koji preti da uništi planetu. Recikliranje je jedna od najbitnijih stavki u očuvanju životne sredine. Krajnje je vreme da uradimo nešto dobro za našu planetu, da je poštedimo i sačuvamo za generacije koje tek dolaze. Ne treba da okrećemo glavu od problema koji je poznat kao „zagadjena planeta“, kome smo svi dali doprinos, pa i ja, pa i ti. Zato kreni od sebe, kreni da recikliraš. Na tebi je!

Reciklaža je proces obrade materijala, koji predstavlja čvrst otpad. Recikliranjem otpadu dajemo nov život i ponovo ga upotrebljavamo,a time smanjujemo količinu otpada. Tako ćemo poštedeti i prirodne resurse, staništa životinja i biljaka, smanjićemo zagađenost vode, uštedeti energiju i smanjiti emisiju CO2.

RECIKLAŽA AKUMULATORA

Pored osnovnog otpada, postoji i opasan otpad koji ne sme da se odloži u kante za smeće, već mora da se deponuje i tretira u skladu sa zakonom.

Takav otpad su i akumulatori i baterije, jer sadrže teške materijale i otrovne hemikalije čije slobodno odlaganje može da izazove zagađenje zemljišta, vode i naše životne okoline.

Na sreću akumulatori mogu da se recikliraju i materijal dobijen tim procesom se koristi u proizvodnji novih akumulatora.

Budući da akumulatori u sebi imaju olovo, njegovom reciklažom sprečavamo buduće ekološke katastrofe. U nekim zemljama se čak, oko 97% olova iz recikliranih akumulatora ponovo koristi.

Kako bi proširili svest o potrebi zaštite i očuvanje životne sredine, za današnje i buduće generacije, firma “Vamal Grupa d.o.o” i VP Distribucija d.o.o. vrše prikupljanje starih akumulatora i njihovo odpremanje na reciklažu.
Akumulatori se prikupljaju u propisane kontejnere za odlaganje starih akumulatora, koji se zatim upućuju u postrojenja specijalno opremljena za reciklažu akumulatora.

Naša kompanija sakuplja akumulatore na veće količine, koji više nisu za upotrebu, a vama će izvršiti nadoknadu za njih. Cena zavisi od kilaže i vrste akumulatora. Ukoliko kupujete nov akumulator u nekoj od naših brojnih maloprodaja, obavezno ponesite i stari. Vaš stari akumulator ćemo zameniti uz doplatu za novi akumulator.

Ukoliko naručujete akumulator preko našeg online shopa na teritoriji Beograda, uz stari akumulator pored besplatne isporuke, dobićete i besplatnu uslugu ugradnje.

Time ste rešili problem odlaganja opasnog materijala, učestvujete u očuvanju životne sredine i zarađujete na otpadu.

Za više informacija obratite se na kontakt:
Sanja Mišanović
+381 65 8818 051
vpdistribucijabeograd@gmail.com

SAČUVAJ PLANETU

RECIKLIRAJ

ZARADI

NA TEBI JE!!!