Važne napomene

Akumulator je električno-hemijski izvor energije koji oslobadja električnu energiju kontrolisane snage. Tipičan akumulator je napravljen od pozitivnih i negativnih ploča (olova) koje su natopljene elektrolitom (sumpornom kiselinom). Kada je potrošač prikačen na akumulator, električna struja počinje da teče kroz elektrolit, snabdevajući potrošača električnom energijom.

Proizvodjači akumulatora garantuju odredjenim vremenskim rokom za besprekorno funkcionisanje baterije. U garantnom listu svakog proizvodjača su navedeni saveti i informacije o postupanju sa akumulatorima, ugradnji akumulatora i njihovom održavanju. Napon punjenja sistema u vozilu mora biti izmedju 14,2 i 14,4 V. U bilo kojoj varijanti da li je punjenje slabije ili jače, može doći do oštećenja akumulatora. Stoga savetujemo da redovno kontrolišete punjenje kod autoelektričara ( pogotovo kod starijih vozila ), ili kod nekog od servisnih centara akumulatora, a da punjenje i kontrolu akumulatora prepustite servisnom centru.

U slučaju da je nivo elektrolita u akumulatoru ispod visine ploča u ćeliji, u akumulatore sa otvorenim sistemom ( čepovima ), isključivo se doliva destilovana voda, nikako kiselina, koja može da dovede do trajnog oštećenja akumulatora. U slučaju da se akumulator isprazni, potrebno ga je u roku od dva dana dopuniti, jer se mogu desiti nepopravljive greške. Elektrolit ispražnjenog akumulatora smrzava na temperaturi od 0 c. Zamrzavanje trajno oštećuje akumulator.

Servisni problemi

Prepunjavanje

Sistem punjenja na vozilima novije generacije dozvoljava samo maloj količini struje da dolazi u akumulator kada je potpuno napunjen. U slučaju da postoji greška u alternatoru, mnogo veća struja će dolaziti u akumulator sve vreme dok vozilo radi. Ovako visoka struja će dovesti do nagle potrošnje vode u akumulatoru, čime će se smanjiti životni vek samog akumulatora, oštećenjem pozitivnih rešetki.
Tamno braon / crna boja na dnu čepova akumulatora je prvi znak da nešto nije u redu sa sistemon punjenja.

Duboko pražnjenje

Sistem punjenja u vozilu održava akumulator uvek u stanju visoke napunjenosti. Ako se dogodi npr. da ostavite parkirano vozilo sa upaljenim svetlima ili da vam neki uredjaj na vozilu izvlači struju, akumulator će se isprazniti. Takodje, novija vozila imaju dodatne potrošače npr. kompjuter, klima, alarm, muzika itd, što takodje prazni akumulator. Akumulatori za vozila su napravljeni da mogu da se dopunjavaju odredjeni broj puta. Medjutim, nisu pogodni za primenu gde se dešava duboko praznjenje. Takva primena zahteva baterije drugog tipa, koje imaju specijalnu konstrukciju koja im omogućava da se duboko prazne u kontinuitetu. Konstantno duboko pražnjenje startnih akumulatora za vozila, oštećuje akumulator, time što se pozitivni aktivni materijal (pasta) sa resetki kruni i pada na dno akumulatora, smanjujući provodnost ploča da provode struju.
Veliki broj malih crno / braon parcica u elektrolitu je prva indikacija da je akumulator duboko pražnjen.

Sulfatizacija

Sulfatizacija je proces koji se dogadja svaki put kada je akumulator ispražnjen. Tokom procesa punjenja, olovni sulfat se ponovo pretvara u aktivni materijal. Ako se akumulator ostavi prazan duže vreme, sulfatizacija postepeno menja svoj oblik i ne može se ponovo pretvoriti u aktivni materijal pri punjenju, tako da akumulator ne može da se dopuni na svoje prvobitno stanje (fabričke parametre).

Slabo punjenje

Slabo punjenje se javlja kada akumulator ne dobija dovoljno struje da se vrati u stanje potpune napunjenosti. Ovo stanje postepeno dovodi do sulfatizacije i javlja se kod vozila koja se povremeno voze na kratkim relacijama ili u slučajevima kada alternator puni sa manjim naponom od dozvoljenog, od 13,6 do 13,8 V.