DIN trakcione ćelije

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 2PZS 120 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa dve pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 2PZS 160 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa dve pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 2PZS 180 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa dve pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 2PZS 210 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa dve pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 2PZS 230 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa dve pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 2PZS 250 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa dve pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 180 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 240 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 270 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 315 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 345 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 375 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 420 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 3PZS 465 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa tri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 240 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 320 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 360 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 420 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 460 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 500 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 560 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 4PZS 620 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa četiri pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 300 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 400 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 450 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 525 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 575 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 625 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 700 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 5PZS 775 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa pet pozitive.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 360 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 480 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 540 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 630 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 690 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 750 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 840 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 6PZS 930 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa šest pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 420 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 560 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 630 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 735 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 805 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 875 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 980 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 7PZS 1085 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa sedam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 480 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 640 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 720 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 840 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 920 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 1000 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 1120 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.

TRAKCIONA ĆELIJA 2V 8PZS 1240 izrađena u tehnologiji DIN,sa tekućim elektrolitom i sa osam pozitiva.