BS trakcione baterije

TRAKCIONA BATERIJA 24V 2PZB 150Ah izrađena u tehnologiji BS i sa tekućim elektrolitom (TE) i sa dvanest ćelija.

TRAKCIONA BATERIJA 24V 2PZB 200Ah izrađena u tehnologiji BS i sa tekućim elektrolitom (TE) i sa dvanest ćelija.

TRAKCIONA BATERIJA 24V 3PZB 225Ah izrađena u tehnologiji BS i sa tekućim elektrolitom (TE) i sa dvanest ćelija.

TRAKCIONA BATERIJA 24V 4PZB 300Ah izrađena u tehnologiji BS i sa tekućim elektrolitom (TE) i sa dvanest ćelija.