Napomene i problemi

Važne napomene Akumulator je električno-hemijski izvor energije koji oslobadja električnu energiju kontrolisane snage. Tipičan akumulator je napravljen od pozitivnih i negativnih ploča (olova) koje su natopljene elektrolitom (sumpornom kiselinom). Kada je potrošač prikačen na akumulator, električna struja počinje da teče kroz elektrolit, snabdevajući potrošača električnom energijom. Proizvodjači akumulatora garantuju odredjenim vremenskim rokom za besprekorno funkcionisanje […]

Tipovi akumulatora 1

VP POWER Kvalitetni i moderni delovi od kojih se sastoje naši proizvodi su najzaslužniji za njihov kvalitet i konkurentnost. Zbog toga, svi proizvođači kompanije rade u skladu sa ISO 9001 standardom kao i sa standardom zaštite životne sredine ISO 14001. 2014. godine plan kompanije je da se postigne ISO TS 16949. Automobilski akumulatori Glavne karakteristike: […]